ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Camera

ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Camera

การคัดประเภทของ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraให้เหมาะสมกับการทำงาน ต้องนึกถึงสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่นี้ไประบบขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้กว้างขวางแยกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ CCIR ( PAL:ใช้ในไทย ) พร้อมทั้ง EIA (NTSC) ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraลักษณะ CCIR เป็นรูปแบบหลักเกณฑ์ยุโรป 625 เส้น 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ ส่วน EIA เป็นลักษณะมาตรฐานอเมริกัน 525 เส้น 110 โวลต์ 60 เฮิรตช์ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่เหมาะสมกับที่จะนำมาใช้ในไทยจะจำเป็นต้องเป็นลักษณะ CCIRขนาดของแผ่นรับภาพของ CCD Sensor format (ที่พูดกันง่ายๆว่า ขนาดชิป ) ถ้ายิ่งมีปริมาตรใหญ่ยิ่งดี

ความสว่าง ( Illumination ) คุณลักษณะของอุปกรณ์รับภาพของ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraนั้น ไม่ใช่ยังผลโดยเจาะจงต่อความรวดเร็วที่มีต่อแสงไฟอย่างเดียว แต่ยังมีผลต่อสีของวัตถุด้วย คุณภาพ ของทิวภาพที่ดีจะขึ้นตรงต่อความแรงของความสว่างที่ฉากรับภาพ ในกรณีของ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Camera

โดยปกติ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraลักษณะ CCD อาจจะแบ่งตามคุณลักษณะของรัศมีได้ 3 ขั้น หมายถึง

ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในธุรกิจสามัญ จำเป็นต้องใช้แสงตั้งแต่ 5-2,000 Lux

ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในธุรกิจสวัสดิภาพสูงจำเป็นต้องใช้แสงตั้งแต่ 0.1-5 Lux

ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในภารกิจพิเศษโดยเฉพาะอย่างต้องการใช้รัศมีตั้งแต่ 0.0001-0.1 Luxลักษณะซิงค์ ( Synchronization ) ปกติ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraจะมีวงจรสภาวะซิงค์ในตัวแบบของแต่ละอันแล้ว ซิงค์ของขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraแต่ละตัวจะไม่เหมือนกัน ถ้าเรานำกล้องหลากหลาย ตัว มาใช้ร่วมกันผ่านทาง เครื่องมือจัดเรียงภาพ (Sequence Switcher) พร้อมด้วยจัดโชว์ภาพบนจอมอนิเตอร์ จะสังเกตเห็นได้ว่าในเวลาที่เครื่องจัดเรียงภาพสับเปลี่ยนภาพจาก ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraอันหนึ่งไปยังอีก ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraตัวหนึ่งนั้น ภาพจะกระตุกในแนวดิ่งบนจอมอนิเตอร์ ซึ่งจะยังผลต่อการบันทึกภาพวิดีโอ เมื่อนำภาพวิดีโอนั้นมาเล่นสลับเป็นเหตุให้ภาพล้มเป็นช่วง ๆ ตามจังหวะ การสับเปลี่ยนภาพของเครื่องมือจัดเรียงภาพความคมชัดของภาพ ( Resolution ) ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่มีความชัดเจนมากจะให้ภาพที่ชัดเจน ซึ่งคุณสมบัตินี้นับว่าเป็นขั้นแรกของการเลือกคัดลักษณะของกล้อง ทั้งนี้ขึ้นกับการออกแบบของแต่ละโรงงานให้เหมาะกับการใช้งานในลักษณะที่ต่างๆรูปแบบกันออกไป